Відділ освіти, культури, молоді та спорту Білопільської Районної Державної Адміністрації Сумської області

Коло отримувачів податкової знижки розширено

Про зміни в Податковому кодексі України, що стосуються отримання податкової знижки, журналістам ТРК «Відікон» розповідає Наталія Мірошнікова, начальник управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Сумській області.

– З 28 липня 2018 року громадяни, які сплачують за освітні послуги, що надаються дошкільними, шкільними та позашкільними закладами освiти, мають право на податкову знижку, – розповідає Наталія Мірошнікова.  

Ранiше таке право надавалося лише за послуги, сплаченi на користь вітчизняних закладiв професійної (професiйно-технiчної) та вищої освiти.

Право на отримання податкової знижки мають лише члени сiм’ї першого ступеня спорідненості, тобто чоловiк, дружина, дiти, батьки. Вiдповiдно, якщо платник сплачував за своє навчання, навчання дiтей або батькiв, вiн може звернутися до органiв фiскальної служби для отримання податкової знижки.

Для цього йому пiсля закiнчення податкового року необхiдно подати до 31 грудня декларацiю, в якiй зазначити суму отриманих доходiв та суму коштiв, якi були сплаченi за освiтнi послуги. Пiсля проведения вiдповiдних перерахункiв кошти будуть повернутi платнику протягом 60 днiв у спосiб, зазначений ним у декларації.

Пiдтвердженням отриманих освiтнiх послуг є угода, яку платник укладає iз закладом освiти. В такiй угодi має бути зазначено: хто надає послугу, хто її отримує, яка сума сплачена та термiн надання послуги. Угоди та розрахунковi документи, якi пiдтверджують сплату коштiв, платник має зберiгати протягом трьох років.

За словами Наталії Мірошнікової, знижка надається тiльки за навчання. За харчування така податкова знижка не передбачається.

– Хочу пiдкреслити, що для отримання податкової знижки за 2018 рiк громадяни мають подати декларацiю про отриманi доходи з 1 сiчня до 31 грудня 2019 року. Якщо у цей перiод декларацiя не була подана, то знижка за цей перiод втрачається, – сказала фахівець фіскальної служби.

Наталія Іванівна також звернула увагу на те, що податкова знижка нараховується на доходи, якi отриманi у виглядi заробiтної плати, при цьому, сума податкової знижки не повинна перевищувати розмiр заробiтної плати, яку платник отримав протягом року.

Перелiк вiтчизняних закладiв дошкiльної, позашкiльної, загальної середньої, професiйної (професійно-технічної) та вищої освiти визначено вiдповiдними законами України, зокрема, «Про дошкiльну освiту», «Про позашкiльну освiту», «Про загальну середню освiту», «Про професійно-технiчну освiту», «Про вищу освiту».« повернутися до списку новин