Відділ освіти Білопільської Районної Державної Адміністрації Сумської області

Всеукраїнська науково-практична конференція «VІ Волошинські читання: «Методика навчання української мови і літератури в контексті концепції Нової школи: проблеми, пошуки, перспективи»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції «VІ Волошинські читання: «Методика навчання української мови і літератури в контексті концепції Нової школи: проблеми, пошуки, перспективи», що відбудеться 19–20 квітня 2018 року на базі Глухівського НПУ ім. О. Довженка

Для обговорення і дискусій виносяться такі питання:
-    Постать доктора педагогічних наук, професора Ніли Волошиної як науковця й людини в спогадах її учнів та послідовників.
-    Творча спадщина професора Ніли Волошиної в контексті розвитку педагогічної думки ХХ–ХХІ ст.
-    Педагогічна майстерність учителя у вимірах інноваційних підходів.
-    Традиційність та (чи) інноваційність у викладанні мовно-літературних дисциплін.
-    Науково-дослідницька діяльність учителя-словесника в умовах нової української школи.
-    Формування предметних компетентностей у майбутніх словесників в умовах сучасного навчального закладу.
-    Актуальні питання української і зарубіжної літератури: літературознавчий, лінгвістичний, методичні аспекти.

До участі в конференції запрошуються вчені, аспіранти, викладачі та студенти ВНЗ, працівники науково-дослідних установ України та зарубіжних держав, які активно займаються дослідженнями у сфері філологічних та педагогічних наук.
Під час роботи конференції буде організовано презентацію наукових і навчально-методичних видань із проблем методики та філології. Про бажання взяти участь у презентації просимо авторів повідомити завчасно.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірниках наукових праць:

•    «ВІСНИК ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА» ? збірник фаховий, індексується в науково-метричних базах: Index Copernicus, «Polska Bibliografia Naukowa», Googl Scholar, ResearchBib, Науковій періодиці України. З вимогами щодо оформлення статей можна ознайомитися на офіційному сайті збірника http://visn_ped.gnpu.edu.ua, довідки за телефоном: (05444) 2-33-06. 
•    «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОДИДАКТИКИ» ? вартість публікації – 35 грн. за сторінку. Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно. Довідки за телефоном: 0509206075 – Цінько Світлана Василівна (Додаток 2).
Видання матеріалів конференції здійснюватиметься за кошти авторів. Оргкомітет залишає за собою право редагування авторського тексту або відхилення публікації за умови невиконання вимог щодо оформлення статей. Аспіранти та особи без наукового ступеня до статті додають рецензію, підписану науковим керівником і завірену печаткою установи, яка її надає, а також витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку.

Передбачаються очна і заочна участь у роботі конференції. За умови заочної участі програма конференції буде надіслана учасникам на поштову адресу, вказану у заявці за рахунок замовника. Учасники конференції (крім докторів наук) сплачують організаційний внесок (100 грн. – очна участь / 50 грн. – заочна участь). Внесок необхідно оплатити за такими реквізитами:
Банк одержувача: Приватбанк.
ПІБ: Гоголь Наталія Валеріївна.
Картка для виплат: 5168757337493219.
Призначення платежу: поповнення рахунку Гоголь Н.В. від П.І.Б.

Транспортні витрати, проживання та харчування учасники конференції сплачують самостійно. Заїзд учасників 18 квітня 2018 року. 20 квітня планується екскурсійна поїздка до літописного міста Новгород-Сіверський. Орієнтовна вартість – 200–250 грн.

Додатки« повернутися до списку оголошень