Відділ освіти Білопільської Районної Державної Адміністрації Сумської області

Обласний круглий стіл "Національна академія наук України 1918-2018 рр.: звершення та перспективи"

Запрошуємо Васузяти участь у роботі обласного круглого столу «Національна академія наук України 1918-2018 рр.: звершення та перспективи», який відбудеться 1 листопада 2018 року на базі Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

 

Круглий стіл працюватиме за основними тематичними напрямами:

  1. Консолідація громадянського суспільства: виклики та пошуки.
  2. Роль визначних особистостей у становленні фундаментальної науки в Україні.
  3. Національна академія наук – осередок української культури і освіти.

 

До участі в роботіобласного круглого столу запрошуються педагогічні працівники закладів освіти області, слухачі, студенти та магістранти. 

За результатами круглого столу планується видання електронної збірки матеріалів.

 

Робоча мова: українська.

Форма участі: очна, заочна.

Умови участі: для участі у круглому столінеобхідно подати на електронну адресу оргкомітету sol79@ukr.net:
1) Заявку для участі у круглому столі– до 15 жовтня 2018 року (додаток 1).
2) Статтю або тези –до 29 жовтня 2018 року (додаток 2).

Вимоги до статті у збірник матеріалів круглого столу. Стаття приймається до друку українською мовою. Електронний варіант тексту статті обсягом до 6 повних сторінок формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – TimesNewRoman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. У верхньому правому куті зазначити прізвище та ім’я автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву статті друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел у статті з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

Вимоги до тез у збірник матеріалів круглого столу. Тези приймаються до друку українською мовою. Електронний варіант тексту статті обсягом до 3 повних сторінок формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – TimesNewRoman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. У верхньому правому куті зазначити прізвище та ім’я автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву статті друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел у статті з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

Назва файлу статті або тез повинна мати такий вигляд: Прізвище_стаття. (Прізвище_тези).Назва файлу «заявки», наприклад: Прізвище_заявка.

Довідкова інформація для учасників круглого столу:

  1. Оргкомітет залишає за собою право відхилити статтю, тези якщо вони не відповідають вимогам або тематиці круглого столу.
  2. Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у круглому столі, завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою).
  3. Усі витрати, пов’язані з участю у круглому столі (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок учасників.

За додатковими довідками з питань організацій участі просимо звертатися за телефонами:
+380664111315 – Драновська Світлана Вікторівна
+380502498800 – Третьякова Олена Василівна
+380666516465 – Кириченко Олена Миколаївна

або за електронною адресою sol79@ukr.net

Додаток (заявка та тези)« повернутися до списку оголошень